cases

Liberalisering en privatisering – Van onbekend en onbemind naar positief onderscheidend

Home / Cases / Liberalisering en privatisering – Van onbekend en onbemind naar positief onderscheidend

Back

Werk waar we trots op zijn

Wij gaan voor advies met impact en campagnes die beklijven.
Omdat we werk willen maken dat onze opdrachtgevers trots maakt, maar ook omdat wij de lat blijvend willen verleggen en ons vak steeds opnieuw willen uitvinden.

Bij twee recente privatiseringstrajecten vroegen in Nederland onbekende of onbeminde buitenlandse investeerders Hill+Knowlton om begeleiding bij de omgang met de media en politieke stakeholders in het privatiseringsproces. Een traject speelde zich af in het veranderende speelveld van de liberalisering van de (online) kansspelenmarkt. Doelstelling van de begeleiding: het vergroten van de kansen van deze investeerders als koper van staatsdeelnemingen, door een betere positionering bij/acceptatie in de media en in het desbetreffende wetgevingsproces.

Op basis van een analyse van het relevante speelveld (wetgevingsproces, beleidsagenda, betrokken ministeries, opiniemakers, potentiele steunzenders en tegenpartijen) hebben wij een SWOT-analyse van de klant gemaakt. Wij identificeerden pluspunten die bijdragen aan de Overheidsagenda maar ook kwetsbaarheid voor vooroordelen die moeten worden geadresseerd. Op basis van deze analyse hebben wij voor de betreffende kopers het verhaal ontwikkeld en het ondersteunende bewijs verzameld waarmee we op de juiste momenten relevante ambtenaren, bewindslieden, Kamerleden en andere stakeholders en media hebben benaderd.

In beide gevallen hebben wij de kennis en het bewustzijn van de buitenlandse klanten van de Nederlandse verhoudingen en gevoeligheden op het benodigde niveau gebracht. Daarbij hebben wij hun – voor de transactie – onderscheidende verhaal ontwikkeld. Verder hebben wij deze investeerders bij de relevante beslissers en opiniemakers geïntroduceerd. Ook hebben wij hen ondersteund bij het aangaan en onderhouden van relaties waarmee zij zich positief konden onderscheiden van hun concurrenten.

Deze case valt onder de expertises