expertise

Public Affairs

Hill+Knowlton Strategies wordt vertrouwd door beleidsmakers en klanten en we hebben nauwe banden met besluitvormers en regelgevers wereldwijd.

Home / Expertises / Public Affairs

Back

Wat is Public Affairs bij Hill+Knowlton Strategies?

Public Affairs is – in de praktijk van Hill & Knowlton – veel meer dan lobbyen op het Binnenhof. In de huidige mediacratie wordt het overheidsbeleid steeds meer bepaald door de publieke opinie en door politieke sentimenten. De macht is verschoven van de markt en de overheid naar de samenleving. In het digitale tijdperk is de burger mondig en steeds beter in staat om zijn mening via bijvoorbeeld de sociale media snel onder de aandacht van politici te brengen.

Sterker: de politieke agenda wordt hierdoor steeds vaker rechtstreeks beïnvloed. Overheid en politiek spelen daarop in en bedrijven kunnen niet achterblijven. Om invloed uit te kunnen oefenen op overheidsbeleid weten de adviseurs van Hill & Knowlton voor opdrachtgevers aan te sluiten bij maatschappelijke trends en daarnaast ook steun te vinden in de publieke opinie. De adviseurs kunnen bogen op brede ervaring in politiek, bij de overheid of in het bedrijfsleven. Zij kennen niet alleen de Haagse, maar ook de decentrale processen en het politieke speelveld – van binnen en van buiten. Als geïntegreerd communicatieadviesbureau weet Hill & Knowlton daarbij als geen ander hoe PR ingezet kan worden om de Public Affairs strategie te versterken. Op basis van actuele inzichten bereikt Hill & Knowlton de juiste doelgroep op het juiste moment via het juiste kanaal met de juiste boodschap.

Door de opkomst van protestpartijen en single-issue-partijen is het politieke speelveld sterk gefragmenteerd en zijn discussies gepolariseerd. Voor de benodigde meerderheid vindt wet- en regelgeving op belangrijke thema’s als klimaat, energie, voedsel en innovatie steeds meer plaats via gelegenheidscoalities en brede akkoorden met NGO’s en het bedrijfsleven. Wij spelen in op een trend die zich de komende jaren versterkt zal voortzetten: beleid wordt niet langer door bestuurders aan de onderhandelingstafel bevochten maar door brede maatschappelijke coalities in samenwerking met de politiek tot stand gebracht. De ‘multistakeholder benadering’ speelt hierin een doorslaggevende rol. Inzet is niet het overtuigen van de tegenpartij maar het creëren van breed draagvlak bij uiteenlopende stakeholdergroepen met een duidelijk en relevant verhaal.

Landelijk én lokaal
Een andere trend is dat overheidsbeleid steeds meer op regionaal en lokaal niveau vorm krijgt, dichtbij de burger. Dat geldt voor infrastructurele projecten, in de bouw, maar ook in de zorg, ruimtelijke ordening en wonen. Vanuit een breed netwerk en een multidisciplinaire aanpak werken onze professionals in deze domeinen op regionaal en lokaal niveau met politieke en bestuurlijke beleidsmakers en andere belanghebbenden.

Nederland bevindt zich in een Europa dat intern is verdeeld over migratie en begrotingsdiscipline en extern wordt geconfronteerd met bedreigingen van de vrije handel en met geopolitieke spanningen. Een omgeving waarin ook aandacht zal blijven uitgaan naar ecologische, sociale en economische transities en de uitdaging Europees leiderschap te verkrijgen in digitale capaciteiten en kunstmatige intelligentie. Bij de invulling van de innovatie- en transitieagenda’s leunen Europese, nationale en lokale overheden zwaar op samenwerking met wetenschap en bedrijfsleven. Hill & Knowlton ondersteunt bedrijven in vitale sectoren om aansluiting te vinden bij relevante agenda’s en initiatieven zodat zij daar maximaal aan kunnen bijdragen en van de mogelijkheden kunnen profiteren. Hiervoor werken wij samen met ons kantoor in Brussel.

Voortdurende technologische innovatie en maatschappelijke hervormingen dwingen private bedrijven in vitale sectoren zoals energie, zorg, financiële dienstverlening te navigeren in een omgeving van structurele onzekerheid. Hill & Knowlton heeft een track record in de advisering van board rooms in het verwerven van maatschappelijke acceptatie, versterking van de reputatie en bescherming van hun ‘licence to operate’. Immers: een goede reputatie maakt je als onderneming weerbaarder en wendbaarder in uitdagende tijden.

Onze Public Affairs cases

Public Affairs Artikelen