expertise

Issues + Crisis

Wij bereiden merken voor, beschermen en verdedigen ze. Onze best beheerde crises zijn juist die, waar u nog niets van heeft gehoord.

Home / Expertises / Issues + Crisis

Back

Wat is Issues + Crisis Management bij Hill & Knowlton?

De adviseurs van Hill & Knowlton ondersteunen opdrachtgevers met effectief issue- en crisismanagement: de voorbereiding op, de ondersteuning tijdens en het herstel van vertrouwen na een issue of crisis. Issue- en crisismanagement is een continu proces, dat niet alleen aandacht vergt op het moment dat een issue of crisis zich aandient. Reputatieschade kan voorkomen worden met continue aandacht voor risico’s – en het mitigeren ervan.

Gebeurtenissen als de aanslag in de Utrechtse tram of de technische problemen en crashes met de Boeing 737 Max tonen aan dat een crisis zich vaak onverwacht aandient én grote impact heeft. Dit zijn voorbeelden van grote en aangrijpende crises en daarop zijn bedrijven en overheden in het algemeen goed voorbereid. Maar bent u dat ook als er zich een issue binnen uw organisatie voordoet van minder grote omvang, dat mogelijkerwijs grote impact heeft op uw bedrijfsvoering en de reputatie van uw merk of organisatie?Issue- en crisismanagement is een continu proces, geen eenmalige activiteit op het moment dat zich een issue of crisis voordoet. Risico’s moeten in kaart worden gebracht, het dient duidelijk te zijn wie welke rol heeft tijdens een issue of crisis en het ‘rapid response plan’ moet direct en effectief handelen mogelijk maken.

Plannen, processen en rollen zullen voortdurend gecontroleerd en gevalideerd moeten worden om ervoor te zorgen dat deze relevant en volledig zijn. Issue- en crisismanagement eindigt niet als het issue of de crisis voorbij is. Hoe gaat een organisatie het vertrouwen onder medewerkers en stakeholders behouden of herstellen? Zijn kernboodschappen nog valide en met welke nieuwe stakeholders moet een dialoog worden opgebouwd?

Issues- en crisismanagement begint dus niet als er zich iets voordoet en eindigt niet bij enkel de evaluatie. Een juiste voorbereiding op datgene wat mogelijk kan gebeuren en herstel van het vertrouwen dienen vaste onderdelen te zijn van effectief issue- en crisismanagement. Wij denken graag met opdrachtgevers mee over de juiste invulling van hun issue- en crisismanagement.

Onze Issues + Crisis cases

Issues + Crisis Artikelen