Hoogtijdagen voor litigation support

Home / Hoogtijdagen voor litigation support

Back

Er is een grote toename van fraude- en corruptiezaken en de publicitaire aandacht daarvoor. Na de financiele crisis van 2008 heeft de burger het vertrouwen in de financiele sector en het (internationale) bedrijfsleven verloren en die vertrouwensbreuk is nog steeds niet hersteld. Bonussen, belastingontwijking en witwassen blijven het vertrouwen ondermijnen. Strengere regels moeten dit gedrag een halt toeroepen en overtreders worden ter verantwoording geroepen.

De rekening van de crisis is in de beleving bij de gewone burger gelegd en de publieke verontwaardiging daarover is nog steeds groot. De maatschappij wil dat foute bedrijven en direct verantwoordelijken persoonlijk worden aangepakt, de grootverdieners voorop (bankiers, multinationals, professionele dienstverleners). In dit klimaat worden overtreders gezien als ‘crimineel’ in plaats van slechts ‘fout’ en de maatschappij accepteert daarbij niet dat “grote” criminelen anders worden behandeld dan de gewone man. Dit legt toenemende druk op handhavers om resultaten te laten zien en publieke verantwoording af te leggen over de aanpak. De rechtzaal is meer dan ooit daarvoor verworden tot een podium voor publieke verantwoording. Deze kan niet langer door middel van een schikking (in achterkamertjes) worden ontlopen. Justitie stelt publieke schuldbekentenis als voorwaarde en het publiek verwacht offers.

Inmiddels heeft alleen al de verdenking van fraude ingrijpende reputatiegevolgen en leidt de aankondiging van vervolging of zelfs een onderzoek al tot veel aandacht in de pers en politiek.
Dit heeft directe invloed op het gedrag van de betrokken partijen. Handhavers gebruiken aankondigingen als pressiemiddel en boetebesluiten of andere maatregelen steeds meer als middel voor communicatie met het publiek over de verdachte in plaats van middel voor communicatie met de verdachte over de zaak. Daarbij wordt gelet op communicatietechnieken (b.v. framing, messaging, gebruik van beelden, gerichte inzet van media). Ook rechters leggen hun oordeel steeds vaker langs ‘de maatschappelijke’ lat en houden rekening met het publieke oog (woordkeuze, toestaan van camera’s, persbericht met samenvatting vonnis). Feitelijk wordt iemand al schuldig bevonden voor dat deze is vastgesteld. Bovendien heeft de publiciteit een grotere reputatieschade (en mogelijke waardedaling) tot gevolg dan de daadwerkelijke uitspraak of tenuitvoerlegging van de straf.

Steeds meer bestuurders en hun advocaten realiseren zich dan ook dat zij zich bij een dreigende rechtzaak niet alleen juridisch maar ook publicitair moeten voorbereiden. Communicatie-adviseurs werken daarin samen als betrokken partners gericht op juridische winst en bescherming van reputatie en management van stakeholders. Dit vergt kennis van het juridische speelveld, de relevante actoren, procesregels en kaders, begrip van de juridische taal in combinatie met beheersing van de vaardigheden die bij litigation support nodig zijn, zoals crisis management, messaging en media-relaties. Hill+Knowlton kan inmiddels bogen op jarenlange ervaring en een track-record van high profile zaken. Ook op dit terrein helpen wij bedrijven en organisaties te overleven in de mediacratie.

De expert die aan dit artikel heeft gewerkt

Dit artikel valt onder de expertise(s)