expertise

Strategic Advisory

Via strategisch communicatieadvies en wereldwijd geïntegreerde diensten combineren wij strategie met uitmuntende uitvoering om meetbare resultaten te leveren. Onze focus is waardecreatie en bescherming om onze cliënten in staat te stellen risico's om te zetten in kansen.

Home / Expertises / Strategic Advisory

Back

Wat is Strategic Advisory bij Hill & Knowlton?

De wereld waarin organisaties en hun leiders zich bevinden wordt steeds complexer. Verandering is een constante, waarbij de snelheid van verandering een dagelijkse uitdaging is. Financieel presteren alleen is niet meer genoeg. Stakeholders verwachten geloofwaardigheid, acties en transparantie van leiders. Leiders van ondernemingen moeten meer dan ooit verantwoording afleggen, ook tegenover kritische stakeholders, over wat zij doen en niet doen.

Dit alles vereist de inrichting van een ander (agile) type organisatie om in te kunnen spelen op de veranderende omgeving van organisaties. Maar bovenal vereist het nieuw leiderschap. Nieuw leiderschap betekent: weten wat er in de maatschappij gebeurt. Weten aan welke maatschappelijke issues de organisatie een bijdrage moet leveren. Het betekent ook een constante dialoog met alle relevante stakeholders, zelfs als deze activistisch of zeer kritisch tegenover de organisatie en hun leiders staan. Omgaan met vocale stakeholders vereist aangepast leiderschap, juist met meer nadruk op communicatie en dialoog. Leiderschap anno nu betekent meer dan ooit verantwoordelijkheid nemen en iedere dag weer aantonen open te staan voor de veranderingen in de maatschappij.

Hill & Knowlton adviseert haar klanten graag als het echt om gaat, als de druk op de onderneming groot is en stakeholders de reputatie van de onderneming onder druk zetten. De ervaren adviseurs van Hill & Knowlton zijn sterk in het adviseren in strategische communicatie bij hedendaags leiderschap en het versterken van de reputatie van ondernemingen. Zij brengen – samen met de opdrachtgever – de belangrijkste uitdagingen en issues in kaart. Ook stellen zij scherpe kernboodschappen vast en ontwikkelen onderscheidende en impactvolle communicatieoplossingen. Dit allemaal vanuit de multistakeholderfilosofie, waarbij alle relevante in- en externe stakeholders en hun perceptie van de onderneming in kaart zijn gebracht, gevolgd door een effectief communicatieprogramma.