Rubiks kubus en stakeholdermanagement hebben meer gemeen dan gedacht

Home / Rubiks kubus en stakeholdermanagement hebben meer gemeen dan gedacht

Back

De Rubik’s kubus – u kent hem ongetwijfeld, maar waarschijnlijk heeft u hem nog niet gezien als metafoor voor stakeholderrelaties bij infrastructurele projecten. De puzzel in de vorm van een kubus heeft op elk zijvlak in een andere kleur, meestal bestaande uit 3 rijen van 3 blokjes. Het doel is om de rijen op de juiste manier te draaien en naar de positie te brengen met egale zijvlakken. Deze vlakken en kleuren zijn de metafoor voor stakeholders bij projecten: ieder heeft zijn eigen kleur en vorm – uiteindelijk zullen de plooien glad gestreken moeten worden voordat een project succesvol afgerond kan worden. Zeker in het huidige tijdgewricht, waarbij met name consumenten, burgers, omwonenden via sociale media hun standpunten makkelijk kunnen delen en veel mensen snel kunnen mobiliseren.

Het zal je als bedrijf of organisatie overkomen… Projectplannen in definitieve ontwerpfase, financiering geregeld en uiteindelijk een grillige overheid of een omgeving in opstand omdat zij de nieuwe vestiging van een horecagelegenheid of bouwput in verband met de ontwikkeling van een nieuwe woontoren niet zien zitten. Het komt regelmatig voor en dat kan tot forse vertraging leiden

Proactieve outreach richting relevante en betrokken stakeholders is vaak de enige effectieve actie die ondernomen kan worden. We zien een aantal trends in onze samenleving die de noodzaak van stakeholdermanagement verder onderstreept. Het is geen nieuws dat burgers mondiger worden. Het benutten van de diverse beschikbare fora om een mening te verkondigen wordt echter wel intensiever. Zo verenigen belanghebbenden zich bijvoorbeeld in ‘one issue’-groepen en benutten zij social media om hun kritiek kenbaar te maken. Daarnaast worden er websites ingericht met een model-zienswijze of petitie tegen een plan, die slechts met een druk op de knop ondersteund kunnen worden. Hierdoor wordt massa gecreëerd. Het voorkomen van escalatie en vroegtijdig in contact treden is van belang. Dat kan effectief door de echte belangen van deze stakeholders en issues te onderzoeken en te (leren) kennen.

Participatie is bovendien één van de kernpunten van de nieuwe Omgevingswet die (nog steeds) in voorbereiding is en die in 2021 in werking zal treden. Ook de overheid ziet participatie als een proces dat meer is dan de formele momenten waarop burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zienswijzen kunnen indienen. Het gaat juist om het vroegtijdig betrekken van partijen bij een plan.

Op welke manier deze participatie moet worden ingericht is afhankelijk van de specifieke kenmerken van het project, de omgeving en de belanghebbenden. In de nieuwe wet is daarom bepaald dat dit moet gebeuren, maar het staat vrij hoe je dit doet. De overheid wil door participatie naast een beter begrip ook de kwaliteit van oplossingen verhogen en hierdoor een snellere besluitvorming teweeg brengen.

Vroegtijdig handelen helpt dus. En dat tijd geld is hoeven wij u niet uit te leggen.

Dus het kennen van de belangen van stakeholders, hun wensen en eisen, of het nu om de angst voor hangjongeren of zwerfafval bij een nieuw ketenrestaurant of verkeersopstoppingen en geluidsoverlast bij bouwprojecten gaat, is de essentie. Het team van Hill & Knowlton heeft inmiddels de nodige ervaring in effectief stakeholdermanagement op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Wij hebben al heel wat vlakken glad mogen strijken en houden wel van een ingewikkelde Rubik’s kubus.