Prinsjesdag 2019: Bedrijfsleven ontlast het brede midden

Home / Prinsjesdag 2019: Bedrijfsleven ontlast het brede midden

Back

In Den Haag wordt ieder jaar weer reikhalzend uitgekeken naar de derde dinsdag in September: Prinsjesdag. Welke plannen en ambities zal het kabinet dit jaar presenteren, waar zitten de plussen en minnen, wie gaan er op vooruit en wie gaan er betalen?

De Troonrede dit jaar stond vooral in het teken van de middenklasse, in de woorden van Koning Willem-Alexander: ‘Nederland blijft een land van “het brede midden”, waarin tegenstellingen niet de boventoon voeren’. Volgens het kabinet zijn toegang tot goede zorg en onderwijs en “een betaalbaar huis in een veilige buurt” voorwaarden voor vertrouwen in Nederland. Uit de Miljoenennota blijkt dat de koopkracht in 2020 met gemiddeld 2,1% zal toenemen. Verder stijgt de zorgtoeslag en wordt er geïnvesteerd in zorg, onderwijs en veiligheid. Maar wie betaalt de rekening van deze investeringen? Uit de verschillende begrotingen wordt duidelijk dat het bedrijfsleven zwaar wordt aangeslagen. De in het regeerakkoord toegezegde lastenverlichting voor bedrijven van 1,7 miljard euro zijn inmiddels omgebogen naar een lastenverhoging van 2,4 miljard.

Al eerder lekte uit dat multinationals alsnog winstbelasting moeten gaan betalen, ook de kosten vanuit het Klimaatakkoord komen grotendeels voor rekening van het bedrijfsleven. Voor de verduurzaming van de industrie stelt het kabinet komend jaar 60 miljoen euro aan extra middelen beschikbaar. Ook in andere sectoren wil het kabinet meer gaan investeren. Zo noemde Minister Hoekstra bij de presentatie van de Miljoenennota dat Nederland zich moet voorbereiden op een periode van gematigde groei. Om het land klaar te maken voor een toekomst waarin ‘ons verdienmodel op de lange termijn onder druk staat’, gaat het kabinet vanaf volgend jaar tegen lage rente miljarden euro’s lenen om te investeren in ‘duurzame economische groei’. De precieze voorwaarden van het fonds worden begin 2020 bekend. In deze nieuwsbrief leveren de Public Affairs adviseurs van Hill+Knowlton Strategies relevante inzichten vanuit de verschillende Rijksbegrotingen.

De expert die aan deze case heeft gewerkt

Dit artikel valt onder de expertise