Over crisis en verandering, goed werkgeverschap in onzekere tijden

Home / Over crisis en verandering, goed werkgeverschap in onzekere tijden

Back

De coronacrisis zorgt voor drastische veranderingen in vele mensenlevens. Ook voor veel werkgevers zijn het onzekere tijden. Toch kunnen bedrijven zich juist nu onderscheiden door goed werkgeverschap met extra aandacht voor het welzijn van medewerkers. Dat gaat niet alleen om geld of baanzekerheid. Werkgevers kunnen hun werknemers helpen met zorg, aandacht en communicatie volgens de principes van crisiscommunicatie, rekening houdend met de veranderingscurve waar zij nu doorheen gaan.

Van de ene dag op de andere verandert een zorgeloos bestaan in een wereld in economische bloei in een nachtmerrie met angst voor ziekte en het vooruitzicht van krimp en hoge werkeloosheid. Er zijn wel kleinere crises en veranderingen in een mensenleven die al tot grote zorgen en spanningen aanleiding geven. Grote kans dat veel medewerkers het in een crisis van deze omvang helemaal niet meer zien zitten. Toch?

De theorie van de veranderingscurve zegt dat mensen door een aantal fasen van verwerking gaan voordat zij in staat zijn een grote verandering, die hun wereld op zijn kop zet, te accepteren. De eerste reactie op de coronacrisis was er een van ontkenning. De nieuwe werkelijkheid drong gewoon niet door. Het was iets van China, Italië, Brabant, kwetsbare ouderen, kortom van anderen. Dat duurde tot het moment dat besmettingen dagelijks verdubbelden, Trump de grenzen sloot voor Europa, de beurs ineenstortte en de wereld voor iedereen tot stilstand kwam. Toen sloegen gevoelens van angst, onzekerheid en boosheid toe. Verdriet om uit de handen geslagen welbehagen en zekerheid die twee weken geleden nog vanzelfsprekend waren. Verzet tegen de nieuwe realiteit.

In deze fase bestaat enorme behoefte aan informatie! Wat is de daadwerkelijke impact van de gebeurtenissen, de betekenis van de verandering? Begrip voor de nieuwe situatie en acceptatie van de onomkeerbaarheid ervan helpt je de emoties te verwerken en een heldere blik te vormen op de toekomst. Direct daarnaast staat de behoefte aan erkenning van je gevoelens en zorg voor je situatie. Pas als je je gehoord voelt en de nieuwe situatie accepteert kun je open staan voor het vinden en omarmen van nieuwe toekomstmogelijkheden.

Werkgevers kunnen hun werknemers helpen bij de acceptatie en het vinden van de weg naar boven. Door empathie te tonen en de zorgen te erkennen, door uit te leggen welke acties worden genomen en welke resultaten worden beoogd (en bereikt). In de initiële fase, waarin nog veel onduidelijk is, is de behoefte aan informatie en de mogelijkheid deze met collega’s te kunnen delen enorm. Door het personeel telkens mee te nemen in de ontwikkelingen biedt je hen perspectief en handvatten voor hun eigen acties. Door een luisterend oor te bieden en -waar nodig – aandacht te besteden aan individuele hulpvragen loods je je mensen door die moeilijke eerste fase van verdriet naar acceptatie van de nieuwe werkelijkheid. Pas dan kan er ruimte ontstaan voor nieuwe initiatieven die iets moois kunnen opleveren voor individu of organisatie.

Daarvan zien we al vele voorbeelden. Het virtuele werken krijgt een nieuwe boost met multifunctionele tools voor videopresentaties en vergaderingen die de effectiviteit van de fysieke benaderen of overtreffen. Sociale media bieden een nieuw platform voor collegiaal contact, alternatieve manieren om met elkaar te delen, op elkaar te letten en samen te werken. Vanuit deze nieuwe mogelijkheden ontstaan initiatieven van werknemers om hulp te bieden, bijvoorbeeld in de zorg of voedselvoorziening of om de eigen dienstverlening op een andere manier voort te zetten.  Werkgevers stimuleren en omarmen deze initiatieven en leggen daarmee de basis voor blijvende verandering in de eigen organisatie en bieden werknemers perspectief voor de toekomst, binnen of buiten de eigen organisatie. In deze tijden kijkt de samenleving naar bedrijven en wordt meer dan ooit een beroep gedaan op de menselijke kant van het leiderschap.

Dit artikel valt onder de expertise