Webinar over het Nationaal Programma Circulaire Economie

Home / Webinar over het Nationaal Programma Circulaire Economie

Back

“Het roer moet om. We moeten echt anders gaan kijken naar hoe we omgaan met de beperkte grondstoffen die er zijn”, zei staatssecretaris Heijnen (I&W) onlangs in het NRC na de publicatie van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE).

Het realiseren van een circulaire economie vraagt een totale manier van omdenken, een systeemverandering. Daar is de overheid mee bezig door stap voor stap afspraken te maken op nationaal en Europees niveau. Na de lancering van het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ in 2016, het grondstoffenakkoord in 2017, de transitieagenda’s in 2018, het uitvoeringsprogramma CE in 2019, de nationale grondstoffenstrategie in 2022, is begin februari van dit jaar een volgende stap gezet met de publicatie van het NPCE. Dit programma bevat maatregelen om de komende jaren – tot 2030 – zuiniger om te gaan met grondstoffen.

Wat die maatregelen inhouden en wat de implicaties ervan zijn besprak onze Public Affairs practice afgelopen vrijdag 17 februari met zo’n 30 klanten in een webinar. Ook meer weten over het NPCE, de brede Nederlandse/Europese CE-strategie en wat dit betekent voor uw organisatie?

Neem contact op met onze Public Affairs practice Sander van der Kaaij, Evelyn Vaalburg, Jack de Vries, Lisa Don, Anthony Hellegers, Megan van Melle, Joost Reede, Charlotte de Voogd, Lauren ter Borg of Paul luijten.