Het nieuwe normaal: waarom ‘straks’ nu al onze aandacht verdient

Home / Het nieuwe normaal: waarom ‘straks’ nu al onze aandacht verdient

Back

De samenleving streeft op dit moment naar het ‘nieuwe normaal’. Dit lijkt een vrij voor de hand liggende gedachte; we streven met z’n allen naar een normaal functionerende samenleving, maar wel op basis van nieuwe principes en afspraken. We zullen zaken als ‘de anderhalvemetereconomie’ nog vaak horen en lezen en het kan wat ons betreft allemaal niet snel genoeg zo zijn. Maar toch is het ook wat vreemd. ‘Nieuw’ en ‘normaal’ voelen immers conflicterend. We willen wel nieuw, maar we houden ook vast aan onze huidige principes, misschien wel tegen beter weten in. Nieuw of normaal of niet, het worden hoe dan ook uitdagende tijden.

Dat geldt zeker voor organisaties. Welke organisatieprincipes hanteren we straks en worden door stakeholders ‘normaal’ gevonden? En hoe vertalen we deze principes naar een overtuigend en geloofwaardig corporate communicatieprogramma? Recent onderzoek, uitgevoerd door Kantar, toont aan dat 93% van de ondervraagde consumenten verwacht dat organisaties nu spreekwoordelijk ‘opstaan’ en de samenleving op wat voor manier dan ook helpen. Er werd voor de Covid-19 crisis al veel gezegd en beloofd over de maatschappelijke rol die organisaties kunnen invullen. Juist nu wordt deze rol goed ingevuld, maar blijven organisaties deze rol invullen als we straks in het ‘nieuwe normaal’ zitten? Zetten organisaties straks blijvend in op duurzaam en verantwoord ondernemen en vindt de shift definitief plaats van de focus op shareholder value naar stakeholder value? En houden bedrijven ook zoveel aandacht voor hun medewerkers, ook als de economie straks weer op volle toeren draait? Interessant dilemma bij al deze vraagstukken is de verantwoordelijkheid die organisaties daarbij zelf nemen versus de druk van buitenaf van stakeholders en consumenten. Alleen daarom al kijk ik erg uit naar het nieuwe normaal en zien we deze fase ook als een opportunity om op belangrijke thema’s sneller door te pakken.

Ondanks de interessante principes voor ‘straks’ zijn veel organisaties nog volop bezig met ‘nu’. Logisch, de impact van deze crisis op onze economie is enorm en er zal de komende tijd nog zeker focus liggen op overleven en zicht op een voorzichtig economisch herstel is er nog niet. Toch pleit ik er voor om nu al ‘straks-teams’ te formeren binnen organisaties. Deze teams focussen niet op nu, maar vertalen de huidige ontwikkelingen en de inzichten van het nu naar straks. Want wat verwachten uw stakeholders en klanten straks van u? Blijven uw missie, visie en uw purpose straks overeind als we in het nieuwe normaal functioneren en uw stakeholders uw organisatie anders zullen beoordelen? Waarop wordt uw organisatie straks afgerekend/beoordeeld? (een inzicht: ook op wat u nu doet..) en hoe kunt u zich daarop voorbereiden? Welke toegevoegde waarde weet u straks te creëren voor uw stakeholders? Heeft u daarbij te maken met nieuwe stakeholders die uw organisatie wellicht nog niet goed kennen, maar u wel zullen beoordelen?

Het nieuwe normaal zal nieuwe verwachtingen met zich meebrengen ten aanzien van organisaties. Vanuit zorgvuldig uitgevoerde analyses (door het ‘straks-team’) van bijvoorbeeld stakeholders, gebeurtenissen en maatregelen die u binnen uw organisatie heeft doorgevoerd, wordt een vertaling gemaakt naar een ‘nieuw’ in- en extern corporate communicatieprogramma. Waarmee u hopelijk klaar bent voor de nieuwe fase waarin uw organisatie zich straks bevindt. Een handige leidraad daarbij is die van ‘Realism – Reliability en Reassurance. Zorg in uw in- en externe communicatie ervoor dat u zo realistisch bent als mogelijk, wees een betrouwbare partner voor al uw stakeholders en zorg voor communicatie die gerust stelt en vertrouwen uitstraalt.

Mijn advies: begin nu dus al met ‘straks’ want hopelijk dient deze fase zich snel aan. Ik wens u hoe dan ook veel sterkte toe met ‘nu’ en ook alvast met ‘straks’.

Dit artikel valt onder de expertise