expertise

Technology

Home / Expertises / Technology

Back

De techsector ontwikkelt zich in razend tempo, met ogenschijnlijk oneindige toepassingen, onvoorziene mogelijkheden, maar mogelijk ook verreikende gevolgen.  Data en algoritmen zijn inmiddels onderdeel geworden van onze ‘modern way of doing things’.  Dit geldt niet alleen voor techbedrijven, maar ook voor organisaties die op het eerste gezicht minder met tech te maken hebben.

Dit zien wij ook in onze dagelijkse praktijk: onze klanten worden steeds vaker geconfronteerd met vraagstukken over privacy, klantgegevens en ethiek. Vraagstukken die directe impact hebben op hun reputatie. Wij helpen onze klanten navigeren tussen digitale transformatie en de bijbehorende ethische, politieke en maatschappelijke vraagstukken.

Organisaties hebben een trusted board room advisor nodig die:
•snelle ontwikkelingen in technologie overziet,
•kansen, maar ook risico’s signaleert en begrijpt,
•helpt hun naam en reputatie te beschermen en versterken.

De vragen omtrent data, AI, privacy en cyber security blijven toenemen en worden complexer. Wij helpen u bij het formuleren van de juiste antwoorden en het vinden van de juiste oplossingen.

Expertise: Data Science & AI
Het gebruik van data en algoritmen brengt verantwoordelijkheid met zich mee: gegevens moeten op transparante en ethische wijze worden ingezet, met behulp van betrouwbare techniek. Maar een verantwoorde aanpak is niet langer afdoende: de verantwoorde aanpak moet op heldere en transparante wijze worden uitgelegd. Zolang stakeholders niet op de hoogte zijn van de goede stappen die uw organisatie maakt, blijft argwaan – ook wanneer dit onterecht is – bestaan.

Wij helpen organisaties als eerste stap hun beleid scherp te stellen en mogelijke reputatierisico’s bloot te leggen. We formuleren een governance raamwerk waarin in kaart wordt gebracht wie in de organisatie waarvoor verantwoordelijk is, in lijn met de eigen interne regels, ESG-criteria en ethische codes. Vervolgens maken wij dit beleid inzichtelijk voor relevante stakeholders, waarbij wij afwegen welke informatie voor welke stakeholders van belang is. Zo heeft de organisatie, ook bij een incident of issue, te allen tijde de juiste informatie paraat.

Producten:
•AI Reputational Impact Assessment (AIRIA): Met ARIA verzorgen wij een deep dive in alle kansen en risico’s van uw AI richting uw stakeholders. Dit assessment legt de zwakke punten bloot, maar brengt ook in kaart waar uw sterke punten liggen, zodat u bij het ontwerp van een AI-applicatie precies weet waar u moet mitigeren. ARIA verzorgt ook een ARIA Balanced Scorecard: inzicht in waar u staat ten opzichte van andere spelers in uw sector, als het gaat om het mitigeren van uw risico’s en het vergroten van uw kansen. We begeleiden u door het jaar om op ieder gewenst moment uw AI te analyseren en zowel de benodigde als gerealiseerde verbeteringen in kaart te brengen. Daarnaast verzorgen wij een heldere uitleg over uw datagebruik, datadeling en algoritmes voor de wereld om u heen.

VR werkbezoeken en presentaties
De huidige tijd beperkt de mogelijkheden voor organisaties om Kamerleden of andere stakeholders kennis te laten maken met hun fabriek, lab of hoofdkantoor – terwijl dit zeer van belang is voor het creëren van begrip voor en inzicht in uw werkzaamheden. Juist de persoonlijke en directe connectie, die een videogesprek niet volledig kan vervangen, is essentieel.

Door onze ervaring met Virtual Reality toepassingen, kunnen wij onze klanten de mogelijkheid bieden virtuele, maar levensechte werkbezoeken te organiseren. Door middel van een VR-werkbezoek kunt u uw stakeholders op een innovatieve wijze toch kennis laten maken met uw organisatie, zonder dat hij of zij hiervoor zijn kantoor hoeft te verlaten.

Ook wanneer u op zoek bent naar een manier om uw publiek op een virtuele, maar innovatieve en impactvolle wijze toe te spreken, biedt Virtual Reality een uitkomst.

 

[Sassy_Social_Share]