expertise

M&A Consulting

Uw transacties zijn van vitaal belang. Wij helpen u adviseren en implementeren, zodat u die volgende cruciale deal kunt sluiten.

Home / Expertises / M&A Consulting

Back

Wat is M&A Consulting bij Hill & Knowlton?

Hill & Knowlton is in Nederland het leidende communicatiebureau als het gaat om fusies en overnames en financiële communicatie. In de afgelopen jaren waren onze adviseurs betrokken bij de belangrijkste en meest spraakmakende transacties en beursgangen, zowel nationaal als internationaal. In de publieke arena, waar ook politieke druk een rol speelt, staat de reputatie van de hoofdrolspelers op het spel. Dat heeft grote invloed op het succes van de transactie.

Hill & Knowlton heeft toegang tot relevante stakeholders in Nederland en daarbuiten die de uitkomst van een transactie en de reputatie van bedrijven en bestuurders kunnen beïnvloeden. Dat geldt voor aandeelhouders, opinieleiders, politici en journalisten en andere partijen die voor of achter de schermen hun invloed uitoefenen. In de huidige mediacratie is de beeldvorming rondom bedrijven, bestuurders en de betrokken transacties al snel gevormd. Actief stakeholdermanagement kan onnodige reputatieschade beperken.

Daarnaast heeft Hill & Knowlton ruime ervaring in het begeleiden van bedrijven op het gebied van financiële communicatie, zeker ook als activistische aandeelhouders vocaal worden. Cruciaal is hier het communiceren tussen de cijfers door. Onze advies: laat niet alleen van je horen bij cijferpublicaties, maar zorg er voor dat stakeholders ook daartussen worden meegenomen in de strategie en de uitvoering ervan.

Waarom nu?
De toenemende aandacht van toezichthouders op bedrijven en transacties maakt de positionering van transacties en de ‘ongoing business’ alleen maar belangrijker. Centraal staat de vraag hoe bedrijven en bestuurders omgaan met hun rol en positie; daarbij wordt zeker ook gekeken naar de relatie met de stakeholders, met een voorname rol voor consumenten.

Bedrijven zien zich ook geconfronteerd met strengere regelgeving, waarbij de ‘maatschappelijke’ norm nadrukkelijk meespeelt. Belangengroepen en politici spelen in dat spel een grote rol, zeker ook in de beoordeling en soms publieke veroordeling van bestuurders en/of bedrijven.

M&A Consulting Artikelen