expertise

Litigation Communications

Home / Expertises / Litigation Communications

Back

Wat is Litigation Communications bij H+K?

Hill+Knowlton Strategies adviseert de ‘board room’ in situaties dat het er echt om gaat. Zo bieden wij ook regelmatig ondersteuning bij issues- en communicatievraagstukken die uitmonden in rechtzaken of rechtsvervolging. Daarbij worden bestuurders geconfronteerd met diverse dilemma’s, zoals de afweging tussen de directe juridische en financiele gevolgen vs. de langetermijngevolgen voor reputatie en license to operate.

De adviseurs van Hill+Knowlton zijn gewend te adviseren over bescherming van de reputatie en het managen van stakeholders in crisissituaties. Ons kantoor heeft in rechtzaken niet alleen aandacht voor het juridische proces, maar ook voor het bredere issue waar de problematiek uit voortkomt en voor het herstel van de reputatie (van bestuurders, commissarissen en de onderneming) nadat de procedure is afgerond.

Wij zorgen ervoor dat juridische winst niet gepaard gaat met verlies van de license to operate bij klanten, werknemers of andere stakeholders. De advocaten managen het proces in de rechtzaal en overtuigen de rechter rechtstreeks, wij de wereld daarbuiten. Zo worden de publicitaire doelen bereikt, ongeacht de juridische uitkomst.

Maar ook binnen de juridische procedure groeit het belang van communicatie die de strategie in de rechtszaal dient. Nu steeds meer zittingen via camera’s kunnen worden gevolgd, kan het pleidooi een vitaal communicatiemiddel zijn. Mits het effectief wordt opgebouwd, geschreven en ingezet met het oog op beinvloeding van de rechter, verslaggevers en het publiek.

Waarom nu?
Actuele trends maken onze propositie relevanter dan ooit bij onze bestaande klanten en relaties (intermediairs zoals advocatuur,
bankiers, accountants):
– Er is toenemende druk op opsporende instanties en toezichthouders om resultaten te laten zien en overtreders maatschappelijk ter verantwoording te roepen. Naast instanties moeten ook ‘poortwachters’ – zoals banken en accountants – zich verantwoorden. Daarnaast is er een verhoogde druk op verantwoording richting (activistische) aandeelhouders.
– Er is strengere regelgeving tegen belastingfraude en witwassen. Ook leggen rechters hun oordeel langs ‘de maatschappelijke lat’.
– De maatschappij wil dat foute bedrijven en bestuurders persoonlijk worden aangepakt (persoonlijke afrekening), een klimaat waarin overtreders sneller worden gezien als ‘crimineel’ in plaats van slechts ‘fout’ en waarin ze ook door rechters als criminelen behandeld worden.
– De ‘rechtszaal als podium’ is een ontwikkeling die gepaard gaat met een verhoogde interesse van de media in procedures voor de Ondernemingskamer, strafzaken over ‘witteboordencriminaliteit’. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om procedures digitaal te volgen (bijvoorbeeld d.m.v. camera’s op zitting en live streaming).

Litigation Communications Artikelen