expertise

Employee and Change Communications

Home / Expertises / Employee and Change Communications

Back

Wat is Employee and Change Communications bij H+K?

Organisaties dienen onder druk van de continu veranderende buitenwereld steeds wendbaarder te worden en te blijven. Zij voelen de druk van disruptieve technologieën, de snelheid waarmee innovaties worden doorgevoerd en merken de invloed van sociale innovaties. Ook na een strategische koerswijziging, een fusie of overname, wisselingen van management en rebranding staan organisaties voor de grote uitdaging om zo snel mogelijk de nieuwe realiteit tot het beoogde resultaat te brengen.

Dit vraagt van zowel bestuurders als medewerkers een groot aanpassingsvermogen. Binnen die veranderingen staat één ding vast: mensen maken altijd het verschil en zijn de kritische succesfactor bij veranderingen. Daarom juist is de aandacht voor medewerkers het vertrekpunt van alle veranderingen binnen organisaties.

Juist wanneer opdrachtgevers voor impactvolle en koersbepalende bedrijfsactiviteiten staan, bieden de adviseurs van Hill+Knowlton ondersteuning. Dat doen zij met een effectieve interne communicatiestrategie, een inspirerend en geloofwaardig verhaal en de inzet van on- en offline middelen in een goed getimed programma. Hiermee helpen zij draagvlak te creëren om daarmee de organisatie in beweging te krijgen. Daarbij hanteren wij een geïntegreerde, multi-disciplinaire aanpak die ertoe bijdraagt dat mensen het nieuwe perspectief als gevolg van een verandering gaan omarmen. En bovendien: dat zij in staat worden gesteld het gewenste gedrag dat daarvoor nodig is, in de praktijk te brengen.

Naast de ontwikkeling en uitvoering van interne communicatieprogramma’s realiseert Hill+Knowlton ook inspirerende en programmatisch uitgevoerde verander- en cultuurprogramma’s. Wij combineren daarbij verschillende expertises zoals strategieontwikkeling, leiderschapsprogramma’s en -coaching van bestuursleden en teams.

Onze Employee and Change Communications cases

Employee and Change Communications Artikelen