expertise

Data Analytics

Onze analisten en research consultants verankeren ons werk in gegevens en inzichten om een meetbaar effect en een diepgaand begrip van het publiek aan te tonen.

Home / Expertises / Data Analytics

Back

Wat is Data & Analytics bij Hill & Knowlton?

Hill & Knowlton beschikt behalve over adviesdiensten ook over een Strategic Intelligence afdeling. De researchers van deze afdeling leggen de basis voor ieder strategisch advies. Zij werken vanuit het inzicht en de ervaring dat het beste advies niet mogelijk is zonder kennis van de feiten. Daarnaast speelt ook diepgaand inzicht in omgevingsfactoren die invloed hebben op de situatie bij opdrachtgevers een cruciale rol.

Een helder zicht op wat er in de buitenwereld speelt, is een voorwaarde voor het succesvol uitrollen van een communicatiestrategie, het ontwikkelen van een public affairs aanpak, het begeleiden van mergers & acquisitions en zeker van crisiscommunicatie. Om de standpunten en posities van de stakeholders in kaart te brengen, houden onze researchers zich bezig met het verzamelen, interpreteren en analyseren van de relevante informatie.

Wij doen research naar alle stakeholders die relevant zijn voor de opdracht. We brengen hun meningen en argumenten in kaart; hun impact op de omgeving van de opdrachtgever en hun relatieve positie ten opzichte van elkaar. Hiermee maken we het krachtenveld rond een onderwerp inzichtelijk. Ook laten onze researchers zien welke informatie over zowel de klant als relevante stakeholders bekend is, wie deze informatie beïnvloedt, via welke kanalen dit gebeurt, wat de tone of voice en de frequentie van deze informatie is. Het zijn deze inzichten die vaak het verschil maken in de adviezen aan onze opdrachtgevers.

Een greep uit ons aanbod op het gebied van Strategic Intelligence:
• (Real time) mediamonitoring
• Media-analyse
• Stakeholdermapping
• Stakeholderanalyse
• Politieke analyse
• Markt-/sectoranalyse
• Issue-analyse
• Opinie-/perceptie onderzoek
• Kwalitatieve interviews