De zorg won de eerste slag in de coronacrisis, nu is het bedrijfsleven aan zet

Home / De zorg won de eerste slag in de coronacrisis, nu is het bedrijfsleven aan zet

Back

In de H&K Talk op 18 mei bespraken Jack de Vries en Anthony Hellegers het eerste noodsteunpakket. Ook keken zij vooruit naar de tweede ronde en de verwachtingen ten aanzien van de versoepeling van de maatregelen volgens de Nederlandse exit strategie uit de intelligente lockdown.
Inmiddels is de tweede ronde een feit en is onze verwachting bewaarheid dat in deze ronde bedrijven aan zet zijn om de nieuwe anderhalve meter economie gestalte te geven.

Ja, er is een nieuwe ronde aan steunmaatregelen voor de komende drie maanden ter waarde van nog eens €13 miljard. Daarvan gaat €10 miljard naar loonsubsidie (NOW).

Maar anders dan de eerste ronde is de noodsteun niet gericht op iedereen redden maar op iedereen de mogelijkheid bieden op een sociale manier de transitie te maken naar de nieuwe economie en de sectoren, bedrijven en banen die daar een plek hebben.

Want zoveel is duidelijk: hoe mooi ook, het steunpakket is niet voldoende om alle bedrijven te redden in de sectoren die vrijwel geheel stil zijn komen te liggen. Nu al heeft een aantal grote bedrijven aangegeven geen beroep te zullen doen op de nieuwe NOW om de handen vrij te hebben voor fundamentele ingrepen die de organisatie aanpast aan de nieuwe realiteit. Brancheverenigingen en (coalities van) bedrijven zullen bij de diverse overheidsloketten aan de slag moeten om de exit strategie verder vorm te geven, protocollen verder uit te werken en verdere aanpassing dan wel versoepeling van maatregelen te realiseren. Want dat laat de eerste week van deze tweede fase ook zien: de regels veranderen elke dag.

Tenslotte moeten bedrijven en ondernemers als goede werkgevers aan de slag met hun werknemers. Hoe je omgaat met je personeel blijkt de belangrijkste reputatie-driver op dit moment. Loopbaanbegeleiding, omscholing maar vooral ook heldere, empathische en oprechte communicatie is cruciaal om op sociale wijze invulling te kunnen geven aan de transitie. Intern werkt wat dat betreft extern. In een volgende H+K Talk zullen wij nader ingaan op deze communicatie-uitdaging.

Bekijk de H+K Talk hier op onze LinkedIn pagina.

De expert die aan deze case heeft gewerkt