De crisis als versneller van de economie van morgen

Home / De crisis als versneller van de economie van morgen

Back

Met de Covid-19 crisis werd er een abrupt einde gemaakt aan een situatie die we kenden als normaal. De risico’s van bestaande productie- en consumptiesystemen kwamen bloot te liggen en de economie is nu op zoek naar nieuw vertrouwen en bestaansrecht. Het verleden laat ons zien dat duurzaamheid in tijden van en na crisis naar achter kan worden geschoven als een ‘lastig’ thema dat in betere tijden aan bod komt.

De roep om een groen herstel
Met de huidige crisis klinkt echter de roep om een groen herstel vanuit verschillende hoeken echter steeds luider. Onderzoek van I&O Research toont bijvoorbeeld aan dat meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking de bestrijding van corona als een kans ziet om iets te doen voor het klimaat én het verduurzamen van de economie. Begin april pleitte 170 Nederlandse wetenschappers dat er zich een historische kans voordoet om radicaal te verduurzamen en af te rekenen met ‘business as usual’. Grote internationale investeringsmaatschappijen roepen op om niet te investeren in uitstoot-intensieve projecten en het Nederlandse kabinet werkt aan een pakket van herstelmaatregelen en doet onderzoek naar een Green Recovery.

Een blik naar buiten
Ondanks dat we het al langere tijd hebben over een duurzamere economie –  dit jaar was de 50ste verjaardag van het World Economic Forum – biedt de Covid-19 crisis organisaties als nooit tevoren de kans om vorm te geven aan de economie van morgen. Onze overtuiging is dat organisaties die deze uitdaging aangaan en met een duidelijke (eventueel herijkte) purpose en een strategie gericht op lange termijn waardecreatie voor alle stakeholders deze toekomsteconomie impactvol zullen inkleuren. Essentieel hierbij is een blik naar buiten houden waarbij u uzelf de vraag stelt waar u straks als organisatie naartoe wilt met deze nieuwe werkelijkheid? Zijn bedrijfsonderdelen nog houdbaar? Welke toegevoegde waarde u wilt creëren voor al uw stakeholders en wat verwachten zij straks na de crisis? Draagt de organisatie bij aan de grotere milieu-uitdagingen en hoe blijft u straks ook na de crisis de gezondheid en veiligheid van werknemers en omgeving waarborgen? En tot slot: rapporteer ik hier transparant op en volgens de juiste criteria?

Een visie, strategie en beleid waarin bovenstaande vragen zich vertaald hebben, betaalt zich niet alleen uit in een positieve impact op de organisatie en de samenleving, maar zorgt voor waardecreatie voor alle stakeholders.

Het belang van ESG-reporting
Een belangrijke stakeholdergroep die zich steeds meer laten horen is investeerders. Investeerders worden zich steeds bewuster van de risico’s die bijvoorbeeld klimaatverandering met zich meebrengen en zien, mede ingegeven door de huidige crisis, in toenemende mate een betere toekomst in duurzame organisaties. Organisaties die milieu, sociale belangen en goed ondernemingsbestuur hoog in het vaandel hebben staan en hier transparant over rapporteren via ESG-criteria, hebben goed inzicht in de bijkomende financiële en niet-financiële risico’s. Dit biedt beleggers meer transparantie en beter risicobeheer. Sinds de uitbraak van Covid-19 behaalden aandelen met de hoogste ESG-scores wereldwijd meer rendement dan het marktgemiddelde.

Deze tijd vraagt om verandering en organisaties zullen bereid moeten zijn om moeilijke keuzes te maken. De huidige crisis laat zien dat we in staat zijn om ons sneller dan ooit aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid. Hopelijk kijken we in 2050 terug op het jaar 2020 als een turbulent hoofdstuk, waarin de schellen ons van de ogen zijn gevallen en we een toekomstbestendige economie hebben vormgegeven. Een economie waarin een versnelling in gang is gezet in het behalen van de doelstellingen zoals in het Klimaatakkoord zijn afgestemd.

Hill & Knowlton werkt samen met onze klanten aan het opbouwen van langdurige, duurzame en gedeelde bedrijfswaarde. Daarnaast ondersteunen we onze klanten bij het integreren van ESG als onderdeel van hun bedrijfsvoering: strategie, ambitie en (lange termijn) doelen.

Dit artikel valt onder de expertise