cases

Nieuwe merkpositionering, nieuwe merkwaarden

Home / Cases / Nieuwe merkpositionering, nieuwe merkwaarden

Back

Nieuwe merkpositionering, nieuwe merkwaarden

Vraag
Een organisatie in de telecomwereld benaderde Hill+Knowlton met de vraag haar te adviseren bij het intern communiceren van hun nieuwe merkpositionering. Het management wilde ook dat de medewerkers de nieuwe merkwaarden van de organisatie meer gingen beleven.

Advies
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe merkpositionering en bijbehorende merkwaarden daadwerkelijk intern gevoeld werden en dat er naar klanten toe conform de waarden gehandeld werd, heeft Hill+Knowlton Strategies samen met medewerkers een cultuurprogramma ontwikkeld. De eerste stap was het maken van een ‘foto’ van de organisatie om vast te stellen hoe medewerkers nu handelen en de cultuur beleven. Samen met geselecteerde cultuurambassadeurs hebben adviseurs van Hill+Knowlton op basis van de merkwaarden een cultuurthema ontwikkeld, dat is uitgewerkt naar een intern cultuuractiviteitenprogramma.

Oplossing
Medewerkers waren enthousiast dat ze zelf konden bijdragen aan het cultuurprogramma. De medewerkers- en klantentevredenheid steeg na de uitrol van het cultuurprogramma significant.

Deze case valt onder de expertises