cases

Issue- en crisismanagement

Home / Cases / Issue- en crisismanagement

Back

Case: Nespresso Nederland
Issue- en crisismanagement op de agenda

Vraag: Nesprosso Nederland vroeg Hill+Knowlton haar issue- en crisismanagement te reviewen. Doelstelling was om intern issue- en crisismanagement op de agenda van de directie te krijgen.
Aanpak: Hill+Knowlton reviewde de interne processen die worden gehanteerd wanneer zich bij deze klant een issue of crisis aandient. Daarnaast werd een training ‘issuemanagement’ georganiseerd en werd een crisissimulatie voorbereid en uitgevoerd om de directie van deze klant te trainen op een mogelijke crisis.
Resultaat: Issue- en crisismanagement is een vast aandachtspunt geworden van de directie van deze klant. Het crisisteam is goed voorbereid op een mogelijk issue of crisis.

Case: Landelijke retailketen
Beter voorbereid op een crisis

Vraag: de communicatiemanager van een landelijke retailketen vroeg Hill+Knowlton Strategies om een review van het bestaande crisishandboek van de organisatie. Het doel was te komen tot een vereenvoudiging van het bestaande handboek zodat deze bruikbaar was voor zowel hoofdkantoor als de verschillende vestigingen in Nederland
Aanpak: naast een review van het bestaande crisishandboek stelde Hill+Knowlton een risicomatrix op en adviseerde het deze klant hoe deze matrix op te nemen in de interne operationele processen. De risicomatrix maakte duidelijk welke mogelijke (interne) risico’s en (externe) issues in potentie impact kunnen hebben op zowel de business als de reputatie van de onderneming. Daarnaast organiseerde Hill+Knowlton een crisissimulatie voor de directie van deze klant. Hiervoor gebruikte het team de binnen Hill+Knowlton wereldwijd ontwikkelde ‘flightschool’-methodiek. De directie van de klant werd gedurende een dag geconfronteerd met een potentiële crisis, waarbij ook de impact van social media werd meegenomen.
Resultaat: deze klant is beter dan voorheen voorbereid op een mogelijk issue of crisis. Dat geldt niet alleen voor de directie en het communicatieteam op het hoofdkantoor, maar ook voor de managers van de meer dan tweehonderd vestigingen in Nederland.