cases

Issue- en crisismanagement bij landelijke retailketen

Home / Cases / Issue- en crisismanagement bij landelijke retailketen

Back

Werk waar we trots op zijn

Wij gaan voor advies met impact en campagnes die beklijven.
Omdat we werk willen maken dat onze opdrachtgevers trots maakt, maar ook omdat wij de lat blijvend willen verleggen en ons vak steeds opnieuw willen uitvinden.

De communicatiemanager van een landelijke retailketen vroeg Hill+Knowlton Strategies om een review van het bestaande crisishandboek van de organisatie. Het doel was te komen tot een vereenvoudiging van het bestaande handboek zodat deze bruikbaar was voor zowel hoofdkantoor als de verschillende vestigingen in Nederland.

Naast een review van het bestaande crisishandboek stelde Hill+Knowlton een risicomatrix op en adviseerde het deze klant hoe deze matrix op te nemen in de interne operationele processen. De risicomatrix maakte duidelijk welke mogelijke (interne) risico’s en (externe) issues in potentie impact kunnen hebben op zowel de business als de reputatie van de onderneming. Daarnaast organiseerde Hill+Knowlton een crisissimulatie voor de directie van deze klant. Hiervoor gebruikte het team de binnen Hill+Knowlton wereldwijd ontwikkelde ‘flightschool’-methodiek. De directie van de klant werd gedurende een dag geconfronteerd met een potentiële crisis, waarbij ook de impact van social media werd meegenomen.

Deze klant is beter dan voorheen voorbereid op een mogelijk issue of crisis. Dat geldt niet alleen voor de directie en het communicatieteam op het hoofdkantoor, maar ook voor de managers van de meer dan tweehonderd vestigingen in Nederland.

Deze case valt onder de expertise