cases

Fort Oranje – Ondermijning effectief bestreden

Home / Cases / Fort Oranje – Ondermijning effectief bestreden

Back

Werk waar we trots op zijn

Wij gaan voor advies met impact en campagnes die beklijven.
Omdat we werk willen maken dat onze opdrachtgevers trots maakt, maar ook omdat wij de lat blijvend willen verleggen en ons vak steeds opnieuw willen uitvinden.

Sluiting en ontruiming van een Brabantse camping door effectief multistakeholder management en communicatie.

De Gemeente Zundert heeft Hill+Knowlton Strategies gevraagd te ondersteunen bij de voorbereiding van de overname van het beheer en de ontruiming van camping Fort Oranje: een camping met sociaal kwetsbare bewoners, seizoenarbeiders met allerlei nationaliteiten en criminelen. De opdracht was tweeledig:
• hoe kunnen wij de voor de gemeente negatieve berichtgeving kantelen, zodanig dat er regie op berichtgeving ontstaat?
• hoe kunnen wij stakeholders positief beïnvloeden en daarmee ook de voortgang van het proces borgen?
Bestaande wetgeving voorzag niet een aanpak om als overheid een camping (bedrijf) over te nemen: een proces wat kortom juridisch, politiek en communicatief zeer zorgvuldig doorlopen moest worden.

Proactief stakeholdermanagement en proactief mediabeleid moesten leiden tot een verandering van de beeldvorming rondom Fort Oranje en de aanpak van de Gemeente Zundert. Daarnaast moest steun voor de aanpak van de gemeente dusdanig vergroot worden, dat die effectief kon worden doorgezet
Hill+Knowlton is opgetreden als rechtstreekse adviseur van de burgemeester en de Veiligheidsregio. Bovendien hadden wij de lead in het communicatieproces van een GRIP4-situatie. Een unieke, nauwe samenwerking tussen bestuurders, communicatieadviseurs, GGD, Brandweer en Politie.
Strakke beeldregie is daarbij gevoerd om het gezag van de overheid te versterken: uniformen aan tafel bij de persconferentie, alsmede de burgemeester die de bewoners met een megafoon toesprak met op de achtergrond eveneens agenten. Er is regie gevoerd op communicatie over de eigen kanalen: het verspreiden van persberichten via de gemeentelijke website en het gemeentelijke Twitterkanaal, actieve retweets van relevante berichtgeving die het beleid van gemeente ondersteunde. Voor specifieke zorgen van inwoners heeft de gemeente inloopspreekuren georganiseerd, met name gericht op de herhuisvesting van bewoners.

De gemeente is er uiteindelijk, samen met de Veiligheidsregio, in geslaagd om het beheer van de camping succesvol over te nemen. In alle juridische procedures die onder andere door campingeigenaar Cees Engel in gang werden gezet is de gemeente in het gelijk gesteld. De ontruiming van de camping is, in verschillende fasen, succesvol verlopen. De gemeente heeft zich ingespannen om voor de zittende bewoners een passende oplossing te zoeken en heeft dat actief gecommuniceerd. Behalve steun van de rechter heeft de aanpak van de Gemeente Zundert ook bijval gekregen van onder meer de Minister, de provincie en andere bestuurlijke stakeholders.
Het onderwerp ‘ondermijning’ – en de aanpak ervan – heeft tenslotte een plek gekregen in het regeerakkoord van het kabinet. Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft de ontruiming van Fort Oranje geëvalueerd. De conclusies over het handelen rond de ontruiming waren zeer positief.

Deze case valt onder de expertises