Beoordeling investeerders ten tijde van crisis: ESG van doorslaggevend belang in selectieproces beleggingen

Home / Beoordeling investeerders ten tijde van crisis: ESG van doorslaggevend belang in selectieproces beleggingen

Back

De huidige crisis dwingt beursgenoteerd Nederland opnieuw kritisch te kijken naar hun gedrag op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Environmental, Social & Governance (ESG) beleid wordt op scherp gezet door voelbaar maatschappelijke druk. Ook vanuit de hoek van de institutionele beleggers wordt druk in toenemende mate gevoeld. Beoordeling op ESG elementen blijkt voor velen doorslaggevend te zijn in hun uiteindelijke investeringsbeslissing.

Een recent gepubliceerd artikel van Morningstar (juni, 2020) toont aan dat aandelen met een sterke focus op ESG een hoger rendement laten zien.
Maar kijken Nederlandse investeerders daadwerkelijk kritischer naar het ESG-beleid van ondernemingen en worden ESG-criteria daadwerkelijk meegenomen in deze uiteindelijke investeringsbeslissing?

Meaning2Numbers heeft een korte enquête uitgezet onder institutionele beleggers in Nederland waarmee we in kaart willen brengen hoe zij in deze crisis het gedrag van ondernemingen beoordelen op het gebied van ESG. Dit heeft de volgende bevindingen opgeleverd:

Algemene bevindingen
•  Beleggers achten maatschappelijk verantwoord gedrag binnen het bedrijfsleven zeer belangrijk.
•  De ruime meerderheid van de beleggers scanden bedrijven ook voor COVID-19 op het gebied van ESG en bespreken dit in de meeste gevallen ook frequent met het bestuur van de ondernemingen  waar zij in investeren.
•  De beoordeling op ESG elementen blijkt voor driekwart van de beleggers doorslaggevend te zijn in hun uiteindelijke investeringsbeslissingen.
•  Alle respondenten geven aan dat ondernemingen  door hun aandeelhouders moeten worden aangesproken op duurzaamheid en maatschappelijk gedrag.

Wat heeft Covid-19 gewijzigd?
•  De helft van de beleggers die ESG-criteria niet geïntegreerd had in hun investeringsbeleid geeft aan dat de Covid-19 crisis hierin verandering brengt.
•  Investeringen plegen om de gezondheid van werknemers te waarborgen wordt door beleggers gezien als belangrijkste pijler van maatschappelijk ondernemen in deze crisis. Dit wordt gevolgd door de overheidssteun uitsluitend in te zetten waarvoor deze bedoeld is en tevens het niet vaststellen van bonussen over 2020.
•  Bijna alle respondenten geven aan dat zij uit een investering stappen als blijkt dat deze onderneming  maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag vertoont tijdens de crisis.

De resultaten laten zien dat institutionele beleggers ook voor de crisis al ruim aandacht besteedden aan het ESG-beleid van ondernemingen. Dit beleid is voor het grootste gedeelte zelfs doorslaggevend in de uiteindelijke keuze om wel of niet te investeren in een aandeel. Nu het gedrag van bedrijven op de voet gevolgd wordt geven investeerders aan dat zij concrete ESG-onderwerpen agenderen in de dialoog met ondernemingen. Bij onethisch gedrag geven investeerders aan uit de investering te stappen.

De bevindingen benadrukken het belang van een sterk ESG-beleid en de toenemende mate waarin investeerders hier belang aan hechten. In de huidige crisis  wordt het gedrag van ondernemers  nog scherper maatschappelijk beoordeeld en ook investeerders volgen dit op de voet. Een kritische blik op het huidige ESG-beleid als geïntegreerd onderdeel van de equity story van iedere onderneming is nu dan ook crucialer dan ooit tevoren.

Zie ook dit samenvattende bericht over de door ons uitgevoerde scan.

Dit artikel valt onder de expertise