Transformatie en waardecreatie door inclusieve communicatie

‘translating strategies into hearts, minds and daily action’

Home / Transformatie en waardecreatie door inclusieve communicatie

Back

José Tijssen geeft haar visie op transformatie en waardecreatie door inclusieve communicatie, in organisaties die worden overgenomen door Private Equity (PE) partijen. Daar waar PE excelleert in het creëren van financiële waarde, vergeet zij echter vaak dat noodzakelijke fundamentele veranderingen impact hebben op mensen. Zonder steun van deze mensen is de kans klein dat verandering beklijft.

Wanneer een bedrijf door een Private Equity investeerder wordt overgenomen, staat verandering bovenaan de agenda. Investeerders willen waarde creëren en dat gaat vaak gepaard met transformatie. Daar waar Private Equity (PE) excelleert in het creëren van financiële waarde, vergeet zij vaak dat de noodzakelijke fundamentele veranderingen binnen organisaties impact hebben op mensen. Zonder de steun van die mensen is de kans klein dat verandering beklijft.
Veelal voldoet na de overname de bestaande organisatievorm niet meer en is een transformatie van de organisatie gewenst, zo niet vereist. Dit vraagt om fundamentele veranderingen binnen de organisatie; niet alleen de managementprocessen, maar ook de ondernemingscultuur. Voor succesvolle implementatie van deze veranderingen zijn werknemers essentieel. Het is aan het management om hen succesvol mee te krijgen in de ontwikkeling.
Private Equity hakt al jaren met dit bijltje. In de afgelopen jaren werden de investeringsperioden van Private Equity in portfoliobedrijven langer. Allereerst om duurzame en op lange termijn gerichte organisatieveranderingen door te voeren en daarnaast om waarde te creëren. Voorheen was het gebruikelijk dat portfoliobedrijven werden gekocht en binnen een korte periode weer werden verkocht. Tegenwoordig is dat anders: investeringsperiodes worden langer om de benodigde operationele verbeteringen duurzaam door te kunnen voeren.

Private Equity brengt als geen ander (sector) expertise om operationele verbeteringen door te voeren. Echter, het maken van een blueprint en weten welke strategische maatregelen doorgevoerd moeten worden, is één ding. Het daadwerkelijk doorgevoerd krijgen, de executie, is iets heel anders. Weten de medewerkers waar de organisatie naartoe gaat en welke rol zij hierin zullen spelen? Zo ja, is de organisatiecultuur dan passend om veranderingen door te voeren? Een succesvolle transformatie valt of staat met de medewerkers. Het management, onder regie van de nieuwe eigenaren, dient dan ook het proces en het doel duidelijk te communiceren en zorg te dragen voor een passende cultuur.
Vaak blijkt de menselijke factor de achilleshiel van een transformatie, helemaal als deze wordt opgezet vanuit financiële motieven. Een daadwerkelijke uitvoering en daarmee creatie van duurzame waarde kan alleen slagen wanneer de onderneming in staat is een organisatie neer te zetten die om kan gaan met veranderingen. Een ‘agile’ organisatie dus, die wordt gedragen door de medewerkers. Met een cultuur die wordt gedreven door een gedeelde visie en die ondersteunend is aan de uitvoering van de strategie; ‘translating strategy in the hearts and minds and into action’.

Aan de grondslag van elke transformatie ligt ‘vertrouwen’ als constante factor. Het opbouwen van vertrouwen in onzekere omstandigheden is moeilijk. Vroeger was het hebben van een ongewijzigde langetermijnstrategie en het behalen van lange termijn financiële doelstellingen dé manier om vertrouwen op te bouwen. In de huidige, continu veranderende wereld is dat bijna onmogelijk. ‘Een strategie werkt tot deze niet meer werkt…’ Ga als CEO of CFO met deze boodschap maar eens voor de troepen – medewerkers of aandeelhouders – staan. Dat is een moeilijke taak!
Dit betekent dat het management meer dan ooit haar interne en externe communicatie op elkaar aan moet laten sluiten en vooral ook met elkaar moet mengen. Het succesvol doorlopen van een transformatie kan alleen door het intern bouwen aan een cultuur die de gezamenlijke en begrepen ambitie ook daadwerkelijk kan verwezenlijken.
Leiders van vandaag zoeken voortdurend nieuwe manieren om een wendbare en dynamische onderneming te creëren, te managen en te leiden. Strategie, leiderschap en communicatie zijn hierbij nauw met elkaar verweven. Hoe breng je een organisatiecultuur tot stand, hoe bouw je teams en hoe leid je de onderneming rondom een richting en een doel: dat zijn de vragen die beantwoord moeten worden.

Dat houdt in dat leiders bovenop de bal moeten zitten in het veranderingsproces. Zij moeten vorm geven aan transformatie door het creëren van de bijpassende cultuur en deze bewerkstelligen door toegewijde communicatie. Strategie is niet een richting maar een commitment en operational excellence is niet een middel maar een mindset. Dat maakt de organisatie future-proof. En: het maakt leiders succesvol in het bereiken van hun doelen.