60 miljoen extra voor innovatieve energieprojecten

Home / 60 miljoen extra voor innovatieve energieprojecten

Back

Het kabinet stelt tot en met 2030 jaarlijks € 300 miljoen beschikbaar om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat moet volgens het Klimaatakkoord in 2030 49% minder zijn dan in 1990.
Een deel van het geld wil het kabinet investeren in verschillende energieprojecten in de industrie.
In totaal is voor innovatie, pilots en demoprojecten € 60 miljoen beschikbaar.

Het geld wordt in 2020 als volgt verdeeld:
• € 10 miljoen voor de versnelling van waterstofprojecten. Bijvoorbeeld om waterstof op te kunnen slaan
of om te kunnen zetten naar elektriciteit.
• € 15 miljoen voor onderzoek naar CO2. Bijvoorbeeld naar de opslag en het hergebruik ervan
(Carbon Capture, Utilisation and Storage, CCUS) in een industrieomgeving.
• € 30 miljoen voor snellere uitvoering bestaande maatregelen om CO2 terug te dringen in de industrie.
• € 5 miljoen structureel voor circulaire, CO2-reducerende initiatieven, oplopend tot € 15 miljoen in 2023.

Daarnaast investeert het kabinet € 35 miljoen in vernieuwing bij elektriciteitsbedrijven. Voorbeelden van nieuwe technieken zijn elektriciteit uit waterstof te maken of op te slaan. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 55 miljoen in 2030.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil het voor bedrijven makkelijker maken energie op verschillende manieren op te wekken en op te slaan. Daarvoor wil het ministerie de Energiewet aanpassen. Ook moeten de aanpassingen afnemers van elektriciteit beschermen. En problemen met tekorten aan netcapaciteit oplossen. Sommige delen van Nederland hebben daar mee te maken door de snelle toename van duurzame energie.

Ook moet Nederland in 2020 de CO2-uitstoot met 25% (ten opzichte van 1990) terugdringen. Dat heeft de rechtbank aan het kabinet opgelegd. Voor de uitvoering van die uitspraak (Urgenda-uitspraak) neemt het kabinet de volgende maatregelen voor de industrie en afvalsector:
• € 6 miljoen voor het versneld uitvoeren van warmteprojecten en CO2-afvang.
• € 2,5 miljoen voor energiebesparing bij bedrijven die niet aan warmteprojecten en CO2-afvang meedoen.
• € 15 miljoen voor het sneller uitvoeren van bestaande maatregelen om CO2 terug te dringen
(zoals lopende warmteprojecten of CO2-afvang en -levering aan de glastuinbouw).
• € 2,5 miljoen om het gebruik van restwarmte van de industrie te verbeteren.

Bijtelling van elektrische auto’s gaat omhoog
Als u een ‘auto van de zaak’ ook privé gebruikt, betaalt u hierover belasting: de zogenaamde bijtelling. Vanaf 1 januari 2020 gaat de bijtelling voor volledig elektrische leaseauto’s stapsgewijs omhoog. In 2020 stijgt de bijtelling van 4% naar 8% over de catalogusprijs van de auto. Is de catalogusprijs hoger dan € 45.000? Dan geldt vanaf € 45.000 22% bijtelling. Nu is dit nog vanaf € 50.000. In de jaren erna gaat het bijtellingspercentage verder omhoog.

In vergelijking met alle investeringen in duurzame energie, komt innovatie er verder wat bekaaid af in de overheidsplannen voor het komende jaar. EZK richt zich op Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid en het versnellen van de digitalisering van onze economie. Er gaat meer geld naar startups en scaleups en naar investeringen in sleuteltechnologieën. Grote onderwerpen zoals spectrumverdeling en connectiviteit voor de uitrol van 5G komen echter nog niet voor in de concrete plannen voor 2020.

Startup- en scaleups, sleuteltechnologieen
Een sterk ondernemersklimaat voor start-ups en scale-ups is cruciaal voor de aanwas en doorgroei van technologiebedrijven. Het kabinet investeert de komende vier jaar daarom € 65 miljoen euro extra in het Nederlandse startup- en scale-upbeleid. Dit programma is gericht op het verbeteren van de toegang tot kapitaal, gekwalificeerd personeel en internationale markten en klanten. Nederlandse topinnovaties dragen bovendien bij aan onze economie. Om daaraan een impuls te geven investeert het kabinet het komend jaar € 7,5 miljoen euro extra in sleuteltechnologieën. Vanaf 2021 is dit structureel € 10 miljoen euro.

Dit artikel valt onder de expertise